Privacidade

Dezataboleiro informa ás persoas usuarias deste servizo Web sobre a súa política de protección de datos de carácter persoal para que determinen libre e voluntariamente se desexan facilitar os Datos Personais que se lles poidan requerir ou que se poidan obter con ocasión da suscripción ou alta en algúns dos servizos ofrecidos.

De conformidade co disposto na Lei Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Persoal, Dezataboleiro informa que os datos personais facilitados a través dos formularios desta web, mediante mensaxes de correo electrónico ou como consecuencia de calquera transacción ou operación realizada, serán obxecto de tratamento e recollidos nun ficheiro de datos, dando o remitente o seu consentimento para ser incluído no mencionado ficheiro.

A finalidade deste ficheiro é servir como soporte de información á xestión administrativa e comercial da empresa.

O usuario deste servizo recoñece que a información e os datos personais suministrados son exactos e veraces. Neste sentido, comprométese a comunicar de forma inmediata calquer modificación dos seus datos de carácter personal a fin de que a información contida no mencionado ficheiro estea en todo momento actualizada e non conteña erros.

Aos efectos do artigo 21 da Ley 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información, o usuario presta o seu consentimento para o envío de COMUNICACIÓNS COMERCIAIS por parte de Dezataboleiro ao enderezo de correo electrónico indicado inicialmente no rexistro para o acceso aos servizos prestados por Dezataboleiro ou a calquera modificación posterior da mesma, podendo oporse en todo momento ao envío de tales comunicacións mediante solicitude a través de canles especificamente habilitados para isto. Estas COMUNICACIÓNS COMERCIAIS, que sempre serán realizadas por Dezataboleiro, poden conter información sobre productos e/ou servizos comercializados directamente por esta última ou ben relativos a terceiros cos que medie algún tipo de relación, acordo ou contrato.

Se o desexa pode dirixirse a María José Tallón García, Deza Taboleiro, domiciliado en Calle Carballeira do Chouxiñio, 26, Segundo B, 36540 – Silleda Pontevedra, CIF: 52482453H o enviar un e-mail utilizando el formulario de contacto en esta web, con el fin de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

Dezataboleiro resérvase o dereito a modificar a presente política para adaptala a novidades lexislativas ou xurisprudenciais así como a prácticas da industria. En ditos supostos, Dezataboleiro anunciará nesta páxina os cambios introducidos con antelación á súa posta en práctica.

NOTA ADICIONAL:

Dezataboleiro unicamente mantén os seus datos co obxecto de poder ofrecer un servizo por internet e de comunicarlle, nos casos en que vostede o autorizara, informacións que poden resultar do seu interese (eventos, actividades, novidades, etc.). Nunca cedemos nin vendemos información suministrada por vostede a terceiros.

Ademais, os datos son protexidos a través de conexións seguras á base de datos, imposibilitando o acceso malintencionado aos mismos. O acceso a páxinas onde se amosa ou introduce información persoal é protexido por un entorno SSL, con encriptación dos datos enviados mediante formularios.

USO DE COOKIES:

A páxina web de Dezataboleiro utiliza cookies co fin de axilizar a experiencia de navegación dos usuarios. Utilizamos 3 tipos de cookies:

Cookies funcionais: son necesarias para o correcto funcionamento do sitio, destacando funcionalidades entre as diferentes sesións dun usuario aínda que non se teña identificado. Sen estas cookies, non podemos asegurar o correcto funcionamento do sitio.

Cookies analíticas: permiten obter estadísticas anónimas sobre as visitas á nosa páxina, detectar posibles erros de navegación, aprender sobre o contido, e así propor unha experiencia de navegación máis práctica y axeitada aos gustos dos visitantes. Utilizamos o servizo universal de Google Analytics e os nomes das cookies correspondentes son: [__utma], [__utmb], [__utmc], [__utmz].

Cookies de preferencias, sociais, recomendación ou publicidade: engloban as cookies que non están recollidas nas 2 categorías anteriores. Son cookies de limitadas entidades terceiras coas que colaboramos de forma temporal ou permanente para ofrecer as habituais funcionalidades de redes sociais (Facebook, Twitter, etc.), servizos máis personalizados de preferencias ou recomendación “on-page”, publicidade recordatoria e o tracking de atribución correspondente, etc.

Actualizaremos con regularidade a lista de ditas cookies.

En calquera caso, todas as cookies veñen asociadas ao dominio dezataboleiro.com. A continuación,  propoñemos unha lista das páxinas oficiais dos navegadores máis populares, onde cada un explica os pasos a seguir para configurar as cookies de forma detallada e segundo a versión:

X
X